Agenda Koninklijke Rederijkerskamer Jan van Beers

  2017
23 september Najaarsevenement voor leden en vrienden
3 & 4 november  Najaarsvoorstelling
  2018
 Januari  Eenakterfestival Baarn – Theater Speeldoos
 28 maart  Algemene ledenvergadering
 21 april  Voorjaarsevenement voor leden en vrienden
September Najaarsevenement voor leden en vrienden
2 en 3 november Najaarsvoorstelling