Agenda Koninklijke Rederijkerskamer Jan van Beers

  2018
12 en 13 januari Eenakterfestival Baarn – Theater Speeldoos
16 en 17 februari eenakteravonden “Ontwaakt”
28 maart Algemene ledenvergadering
April Jan van Beers-CurtainsUp voor leden en vrienden
Mei AT ZIMIHC festival
September Najaarsevenement voor leden en vrienden
16 en 17 november Najaarsvoorstelling in ZIMIHC Zuilen