Inzendingen

Een historisch optreden door Jan van Beers

Door: Oscar Westers

Jan-beers-theater-8Dat de rederijkers van het aloude Jan van Beers (1861) anno 2003 nog eens op negentiende-eeuwse wijze – dat wil zeggen in rokkostuum en zonder gebruikmaking van decoraties – zouden optreden, wie had dat kort geleden kunnen denken? Niemand vermoedelijk, ondergetekende wellicht uitgezonderd. Want al sinds 1997 was ik aan de Universiteit van Amsterdam bezig met promotie-onderzoek naar de negentiende-eeuwse rederijkerij. Vanaf het begin was het mij bekend dat de kamer Jan van Beers een rijk archief had nagelaten, dat van onschatbare waarde was voor het onderzoek. Verrassender was voor mij als Utrechter om erachter te komen dat de kamer nog steeds actief was. Toen mijn boek ‘Welsprekende burgers. Rederijkers in de negentiende eeuw’ de afgelopen winter bijna gereed was, aarzelde ik dan ook geen moment om met de kamer contact te zoeken. Wat zou immers mooier zijn dan een ‘ouderwetse’ rederijkersvoordracht op mijn promotiefeest op 6 mei jl.? Zo geschiedde, en hoe! De heren-rederijkers – dames waren net als een groot gedeelte van de negentiende eeuw in geen velden of wegen te bekennen – klonken en zagen eruit alsof de ouderwetse declamatiekunst en het bijbehorende rokkostuum nooit weggeweest waren! Ten minste, dat vermoed ik, want hoeveel onderzoek er ook aan mijn boek ten grondslag ligt, het bijwonen van een echte originele rederijkersvoordracht behoorde helaas niet tot de mogelijkheden. Wel, de kamer Jan van Beers heeft die lacune naar vermogen weggenomen en ik ben haar daar uitermate dankbaar voor. Wat mij betreft was de opvoering van ‘In de rustpoos, koffijkamer-studiën’ (1857), van de Amsterdamse rederijker en medicus B.J. Stokvis, op 6 mei 2003 een ‘historische’ gebeurtenis!
Oscar Westers

‘Welsprekende burgers. Rederijkers in de negentiende eeuw’ is te verkrijgen bij de betere boekhandel, of te bestellen bij uitgeverij Vantilt, 024 360 2294